Hər Gün Farsca

Hər Gün Farsca

6 102

Kanal admini

@shahadat_arzusundahttps://t.me/her_gun_farsca/99

t.me/tapshiriq_fars


t.me/tapshiriq_fars

https://t.me/her_gun_farsca/98

Yeni qoşulan dostlari salamlayırıq


Yeni qoşulan dostlari salamlayırıq


Yeni qoşulanlar dərslərdən geri qaldıqlarını düşünməsinlər..Şəxsi adresə bildirsinlər, hansı tərtiblə kanalın dərslərini öyrənib yetirəcəklərini qeyd edək İnşaallah

https://t.me/her_gun_farsca/97

Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar


Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar


İnşaallah bazar günü intahan suallarını kanala göndərəcəm.


Bazar gününə qədər dərsləri təkrar edə bilərsiz..


Suallar 25 sualdan ibarət və test ünvanında olacaq.


Suallarınız üçün və imtahanın cavabların göndərməyə adres
👇


@shahadat_arzusunda


Cavabları yalniz qeyd etdiyim adresə göndərin.

https://t.me/her_gun_farsca/96https://t.me/her_gun_farsca/95

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


26 - cı dərs


Xəbər şəkilçiləri


Fars dilindəki şəxslər üzrə xəbər şəkilçiləri aşağıdakılardan ibarətdir.1 - هستم

- həstəm

2 - هستی

- həsti

3 - است - هست

- əst - həst

4 - هستیم

- həstim

5 - هستید

- həstid

6 - هستند

- həstəndMisallar


- من دکتر هستم

- تو دکتر هستی

- او دکتر است (هست)

- ما دکتر هستیم

- شما دکتر هستید

- آنها دکتر هستند


Qeyd - 1


Əgər xəbər şəkilçilərini ismlərə aid etmək istəsək, bu zaman isim tək şəxs olsa, üçüncü şəxsin təkinə aid olan xəbər şəkilçisidən, iki və daha çox şəxs olsa, üçüncü şəxsin cəminə aid olan xəbər şəkilçisindən istifadə edəcəyik.


Misallar


- علی راننده است.


- علی و فاطمه دکتر هستند.


- خروس قرمز است.


- خروس و خرگوش قرمز هستند.


Qeyd - 2


Bu xəbər şəkilçilərinin hər biri həmdə varlıq və mövcudluq bildirir.


Misallar


- من در خانه هستم.


- فاطمه در اتاق هست.


- حسین هست.


- در استخر آب است


- چای هست.@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/94https://t.me/her_gun_farsca/93

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


25 - ci dərs


___________________


1 - صندلی

- səndəli

- stul - oturacaq

2 - صحرا

- səhra

- səhra - biyaban

3 - صفر

- sefr

- sıfır

4 - صدا

- seda

- səs - səda

5 - صبح

- sobh

- sübh - səhər

6 - صبحانه

- sobhane

- səhər yeməyi - qəlyanaltı

7 - صابون

- sabun

- sabun

8 - صاعقه

- saeqe

- şimşək - ildırım

9 - صورت

- surət

- üz - sifət

10 - صورتی

- surəti

- çəhrayı


___________________


11 - ضبط

- zəbt

- maqintofon

12 - ضعیف

- zəif

- zəif - gücsüz

13 - ضلع

- zel'

- kənar - tərəf - yan

14 - ضدّ

- zedd

- zidd - əks - müxalif


___________________

15 - صف

- səf

- sıra - cərgə

16 - صندوق

- sənduq

- sandıq - kassa

17 - صرفه جویی

- sərfe cuyi

- qənaət

18 - صحیح

- səhih

- doğru - düzgün

19 - صلح

- solh

- sülh - barış

20 - صبر

- səbr

- səbir

21 - صبور

- səbur

- səbirli - dözümlü

22 - صفحه

- səfhe

- səhifə

23 - صحبت

- sohbət

- söhbət

24 - صعود

- soud

- yuxarı qalxma - yuxari çıxma


_______________

25 - ضعف

- zə'f

- zəiflik - gücsüzlük

26 - ضروری

- zəruri

- zəruri - gərəkli - lazımlı

27 - ضخیم

- zəxim

- qalın

28 - ضایعات

- zayeat

- tullantılar


___________________


Fellər


29 - بستن

- bəstən

- örtmək - bağlamaq

30 - گفتن

- qoften

- demək - söyləmək


_______________


İndiki zaman kökləri


29 - بند

- bənd

30 - گو - گوی

- qu - quy@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/92https://t.me/her_gun_farsca/91https://t.me/her_gun_farsca/90

Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar


Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar


İnşaallah iki dərsdən sonra, üç günlük hazırlaşmaq üçün dərslər tətil olacaq, bu müddətdən sonra imtahan suallarını qrupa yerləsdirəcik.


Sualları yerləşdirilən gün, günün istənilən vaxtı bir saat ərzində suallara cavab yazıb göndərəcəksiz..


Sualları görəndən sonra keçmiş dərsləri təkrar etmək olmaz..Cavabları göndərmək üçün profil adresimi suallar göndərilən gün yazacam İnşaallah.

https://t.me/her_gun_farsca/89

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


24 - cü dərs


______________________


1 - سر

- sər

- baş

2 - سگ

- səg

- it

3 - ستاره

- setare

- ulduz

4 - سبیل

- sebil

- bığ

5 - سفره

- sofre

- süfrə

6 - ستون

- sotun

- sütun

7 - ساندویچ

- sandeviç

- sandviç

8 - ساعت

- saət

- saat

9 - سیب

- sib

- alma

10 - سیر

- sir

- tox - sarımsaq

11 - سوزن

- suzən

- iynə

12 - سود

- sud

- fayda - mənfəət


_____________________


13 - شلوار

- şəlvar

- şalvar

14 - شمع

- şəm'

- şam

15 - شکم

- şekəm

- qarın

16 - شکر

- şekər

- şəkər

17 - شتر

- şotor

- dəvə

18 - شترمرغ

- şotormorğ

- dəvəquşu

19 - شانه

- şane

- daraq - çiyin

20 - شاخ

- şax

- buynuz

21 - شیر

- şir

- süd - şir - su kranı

22 - شیرینی

- şirini

- şirniyyat

23 - شوفاژ

- şufaj

- istilik sistemi (radiator)

24 - شوخی

- şuxi

- zarafat


_____________________


25 - سال

- sal

- il - yaş

26 - سالم

- salem

- sağlam - salamat

27 - شایسته

- şayeste

- layiq

28 - شاید

- şayəd

- bəlkə - ola bilsin ki,


Fellər


29 - سوختن

- suxtən

- yanmaq

30 - شستن

- şostən

- yumaq


_____________________


İndiki zaman kökləri


29 - سوز

- suz

30 - شوی

- şuy


_____________________@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/87https://t.me/her_gun_farsca/86https://t.me/her_gun_farsca/85

@tapshiriq_fars


@tapshiriq_fars

https://t.me/her_gun_farsca/84

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


23 - cü dərs


_____________________


1 - زبان

- zəban

- dil

2 - زنبور

- zənbur

- arı

3 - زمستان

- zemestan

- qış

4 - زندان

- zendan

- həbsxana - zindan

5 - زغال

- zoğal

- kömür

6 - زباله

- zobale

- zibil - tullantı

7 - زانو

- zanu

- diz

8 - زاغ

- zağ

- qarğa

9 - زیپ

- zip

- zəncirbənd - zamok

10 - زین

- zin

- yəhər

11 - زود

- zud

- tez - cəld

12 - زود پز

- zudpəz

- elektrikli qazan


_____________________


13 - ژرف

- jərf

- dərin

14 - ژرفا

- jərfa

- dərinlik

15 - ژست

- jest

- mimika - jest - nəzərə çarpdırmaq, üçün edilən iş və hərəkət

16 - ژنرال

- jeneral

- general

17 - ژاکت

- jakət

- jaket

18 - ژاندارم

- jandarm

- jandarma

19 - ژیمناستیک

- jimnastik

- gimnastika

20 - ژولیده

- julide

- qarışıq - dolaşıq - qat-qarışıq - səliqəsiz - dağınıq - düzənsiz
🦹🏻‍♀

21 - ژوئن

- juən

- iyun - miladi aylarından biri_____________________


22 - زائر

- zaer

- zəvvar - ziyarətçi

23 - زخم

- zəxm

- yara

24 - زشت

- zeşt

- pis - çirkin - iyrənc

25 - زکام

- zokam

- zökəm

26 - زیرا

- zira

- çün - çünki

27 - زیر

- zir

- alt - aşağı

28 - زیست

- zist

- yaşayış


_____________________


Fellər


29 - زدن

- zədən

- vurmaq

30 - داشتن

- daştən

- malik olmaq - sahib olmaq


_____________________


İndiki zaman kökləri


29 - زن

- zən

30 - دار

- dar@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/83https://t.me/her_gun_farsca/79

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


22 - ci dərs


___________________


1 - ذرّه بین

- zərre bin

- lupa - zərrəbin

2 - ذرّه

- zərre

- zərrə - hissəcik

3 - ذکر

- zekr

- zikr - anma - yad etmə

4 - ذبح

- zebh

- kəsmə - zebh sözü bütün kəsimlərə aid edilmir, bu söz hər hansı bir heyvanın başını kəsməyə deyilir,
zebhe qusfənd - qoyun kəsimi

5 - ذرت

- zorrət

- qarğıdalı

6 - ذی حجه

- zi həcce

- zilhiccə - hicri qəməri aylarından biri

7 - ذوزنقه

- zuzənəqe

- trapesiya


___________________


8 - رنگ

- rəng

- rəng

9 - رگ

- rəg

- damar

10 - رژه

- reje

- parad

11 - رستوران

- resturan

- restoran

12 - رخ

- rox

- sifət - üz


13 - رفتگر

- roftegər

- süpürgəçi

14 - رایانه

- rayane

- kompüter

15 - رادیو

- radyu

- radio

16 - ریش

- riş

- saqqal

17 - ریشه

- rişe

- kök - əsas - təməl

18 - روباه

- rubah

- tülkü

19 - روزنامه

- ruzname

- qəzet


___________________


20 - ردیف

- rədif

- sıra - cərgə

21 - رضایت

- rezayət

- razılıq

22 - ربع

- rob'

- rüb - dörddə bir - kvartal

23 - راستگو

- rastqu

- doğru danışan - düz danışan

24 - ریگ

- rig

- qum

25 - روز

- ruz

- gün - gündüz

26 - راننده

- ranənde

- sürücü

27 - ریسمان

- risman

- ip - kəndir

28 - روزه

- ruze

- oruc


___________________


Fellər


29 - رسیدن

- residən

- çatmaq - yetişmək

30 - رفتن

- rəftən

- getmək


____________________


İndiki zaman kökləri


29 - رس

- res

30 - رو

- rəv


@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/78https://t.me/her_gun_farsca/74https://t.me/her_gun_farsca/73

123456