Hər Gün Farsca

Hər Gün Farsca

6 102

Kanal admini

@shahadat_arzusundahttps://t.me/her_gun_farsca/149

Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar


Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar


İnşaallah Allahın lütf və mərhəməti ilə, birinci sinif kitabımız bu gün yekunlaşdı.


Düzdü ikinci sinifə keçməzdən öncə bəzi qrammatik dərsləri yazmaq istəyirdik, lakin qeyd etdiyim dərslər silindiyi üçün ikinci sinifə saxlamağı qərara aldıq.


Tezliklə birinci sinifin son intahan suallarını da qrupa yerləşdirəcik...


İltimasi dua.

https://t.me/her_gun_farsca/147https://t.me/her_gun_farsca/146

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


37 - ci dərs


1 - هواپیما

- həvapeyma

- təyyarə

2 - هویج

- həvic

- yer kökü

3 - هندوانه

- hendevane

- qarpız

4 - هند

- hend

- Hindistan

5 - هدهد

- hodhod

- şanapipik

6 - هلو

- holu

- şaftalı

7 - هاون

- havən

- həvəng - həvəng dəstə

8 - هار

- har

- quduz

9 - هیزم

- hizom

- odun

10 - هیزم شکن

- hizom şekən

- odunçu - odun doğrayan - odun daşıyan


____________________

11 - یخ

- yəx

- buz

12 - یخچال

- yəxçal

- soyuducu

13 - یکی

- yeki

- biri - birisi - kimsə

14 - یکسره

- yeksəre

- birbaşa

15 - یاد داشت

- yad daşt

- qeyd

16 - یاد آوری

- yad avəri

- yada salma


____________________

17 - هرگز

- hərgez

- heç vaxt - heç zaman - əslən

18 - هستی

- həsti

- varlıq

19 - همراه

- həmrah

- yoldaş - yol yoldaşı

20 - همسر

- həmsər

- heyat yoldaşı

21 - همه

- həme

- hamı

22 - همواره

- həmvare

- həmişe

23 - همین طور

- həmin tour

- elə bu cür

24 - هنوز

- hənuz

- hələ - hələ ki

25 - هنگام

- henqam

- vaxt - zaman

26 - هدایت

- hedayət

- yol göstərmə - hidayət

27 - هنر

- honər

- incəsənət - sənət - məharət - bacarıq

28 - هنرمند

- honərmənd

- incəsənət xadimi


____________________


29 - پریدن

- pəridən

- atılmaq - hoppanmaq - uçmaq

30 - یافتن

- yaftən

- tapmaq


____________________


29 - پر

- pər

30 - یاب

- yab


____________________@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/145https://t.me/her_gun_farsca/143

http://www.imamali.net/vtour


http://www.imamali.net/vtour👆🏻 Bu günkü hədiyyəmiz.


Şəkildə gördüyünüz
ox
işarələrinin üzərinə toxunub səbr edin, yeni səhnlərin şəffaf formada açıldığını görəcəksiz...


Düzəldən şəxsidə dua etməyi unutmayın


Bayramınız mübarək 🌸

https://t.me/her_gun_farsca/142

Möminlərin əmiri Həzrət Əlinin (ə) mövludu hər birinizə mübarək olsun əzizlər


Möminlərin əmiri Həzrət Əlinin (ə) mövludu hər birinizə mübarək olsun əzizlər


🌸

🌸

🌸

🌸

https://t.me/her_gun_farsca/141https://t.me/her_gun_farsca/140

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


36 - cı dərs


1 - نماز

- nəmaz

- namaz

2 - نردبان

- nərdoban

- nərdivan

3 - نگهبان

- negəhban

- gözətçi

4 - نصف

- nesf

- yarı - yarım

5 - نسخه

- nosxe

- resept - nüsxə

6 - نقطه

- noqte

- nöqtə

7 - نان

- nan

- çörək

8 - نابینا

- nabina

- kor - görməyən

9 - نیمکت

- nimkət

- skamya

10 - نیرو

- niru

- güc - qüvvə - enerji

11 - نوشابه

- nuşabe

- spirtsiz içkilər

12 - نور

- nur

- işıq


____________________


13 - وسط

- vəsət

- orta

14 - ورزش

- vərzeş

- idman

15 - ولرم

- velərm

- ilıq

16 - ونزوئلا

- venezuela

- Venezuela

17 - وضو

- vozu

- dəstəmaz

18 - ورود

- vorud

- giriş - daxil olma

19 - واکسن

- vaksən

- vaksin

20 - واکس

- vaks

- ayaqqabı mazı

21 - ویرگول

- virqul

- vergül

22 - ویلچر

- vilçer

- əlil arabası


____________________


23 - نمک

- nəmək

- duz

24 - نویسنده

- nevisənde

- yazar - yazıçı

25 - نام

- nam

- ad

26 - نامه

- name

- məktub

27 - وسیله

- vəsile

- vəsilə - yol - üsul

28 - وابسته

- vabəste

- bağlı - asılı - tabe


____________________


Fellər


29 - نشستن

- neşəstən

- oturmaq - əyləşmək

30 - وارد شدن

- vared şodən

- daxil olmaq - girmək


_____________________


İndiki Zaman Kökləri


29 - نشین

- neşin

30 - وارد شو

- vared şəv


____________________
@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/139https://t.me/her_gun_farsca/138https://t.me/her_gun_farsca/137

Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar


Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar


Bəzi problemlərdən dolayı dərslər müvəqqəti olaraq dayanıb, İnşaallah tez bir zamanda çalışacağıq qaldığımız yerdən davam edək

https://t.me/her_gun_farsca/133

At night from 25 to 26 from February the Armenian armed forces occupied the town of Khojaly. The occ


At night from 25 to 26 from February the Armenian armed forces occupied the town of Khojaly. The occupation was carried out with active support of several units of the Russian army's 366th regiment


Justice for Khojaly ✊@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/132https://t.me/her_gun_farsca/129

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


35 - ci dərs


Rəqəmlər


۱ - یک

1 - yek

۲ - دو

2 - do

۳ - سه

3 - se

۴ - چهار

4 - çəhar

۵ - پنج

5 - pənc

۶ - شش

6 - şeş

۷ - هفت

7 - həft

۸ - هشت

8 - həşt

۹ - نه

9 - noh

۱۰ - ده

10 - dəh


_____________________@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/128https://t.me/her_gun_farsca/126

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


34 - cü dərs


1 - لب

- ləb

- dodaq

2 - لثه

- ləse

- diş əti

3 - لباس

- lebas

- paltar

4 - لباس شویی

- lebas şuyi

- paltar yuyan (maşın)

5 - لپ

- lop

- yanaq

6 - لبنان

- lobnan

- Livan (ölkə adı)

7 - لامپ

- lamp

- lampa

8 - لاغر

- lağər

- arıq

9 - لیوان

- livan

- stəkan

10 - لیمو

- limu

- limon

11 - لوبیا

- lubya

- lobya

12 - لوله

- lule

- boru


_______________________


13 - مسجد

- məsced

- məscid

14 - مدرسه

- mədrəse

- məktəb - mədrəsə

15 - مسواک

- mesvak

- diş fırçası

16 - مداد

- medad

- karandaş

17 - مرغ

- morğ

- toyuq - quş

18 - مچ

- moç

- bilək

19 - ماهی

- mahi

- balıq

20 - مار

- mar

- ilan

21 - میخ

- mix

- mismar

22 - میوه

- mive

- meyvə

23 - مو

- mu

- saç - tük

24 - موش

- muş

- siçan


_______________________


25 - لحظه

- ləhze

- an

26 - لانه

- lane

- yuva

27 - مریض

- məriz

- xəstə - naxoş

28 - ماه

- mah

- ay


_______________________


Fellər


29 - گرفتن

- gereftən

- almaq - tutmaq

30 - لرزیدن

- lərzidən

- əsmək - titrəmək


_______________________


İndiki Zaman Kökləri


29 - گیر

- gir

30 - لرز

- lərz


_______________________@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/125https://t.me/her_gun_farsca/124

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


33 - cü dərs


____________________


1 - کبوتر

- kəbutər

- göyərçin

2 - کفش

- kəfş

- ayaqqabı

3 - کتاب

- ketab

- kitab

4 - کشتی

- keşti

- gəmi

5 - کلاه

- kolah

- papaq

6 - کت

- kot

- pencək

7 - کار

- kar

- iş

8 - کاسه

- kase

- kasa

9 - کیف

- kif

- çanta - sumka

10 - کیوی

- kivi

- kivi

11 - کوه

- kuh

- dağ

12 - کودک

- kudək

- uşaq


____________________


13 - گردن

- gərdən

- boyun

14 - گندم

- gəndom

- buğda

15 - گردو

- gerdu

- qoz

16 - گریه

- gerye

- ağlama

17 - گربه

- qorbe

- pişik

18 - گرگ

- qorq

- canavar - qurd

19 - گاری

- qari

- araba

20 - گاو

- qav

- inək

21 - گیلاس

- gilas

- gilas

22 - گیاه

- giyah

- bitki

23 - گوش

- quş

- qulaq

24 - گوشت

- quşt

- ət


____________________


25 - کم

- kəm

- az

26 - کارخانه

- karxane

- fabrik - zavod

27 - گردش

- gərdeş

- gəzmə - gəzinti - fırlanma

28 - گام

- qam

- addım - qədəm


____________________


Fellər


29 - کردن

- kərdən

- etmək

30 - کشتن

- koştən

- öldürmək


____________________


29 - کن

- kon

30 - کش

- koş


____________________
@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/122https://t.me/her_gun_farsca/120

123456