Hər Gün Farsca

Hər Gün Farsca

6 102

Kanal admini @shahadat_arzusunda

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə 2 - ci dərs ( 2 - ci hissə) İzafət birləşmələri - 2 İzafət birləşməsinin yazılış qaydaları - 1 1 - İzafət birləşməsinin birinci tərəfi - təyin olunan samit səslə bitən sözlərlə ifadə olunarsa, izafət əlaməti olan kəsrə əlaməti -ِ yalnız tələffüzdə e səsi olaraq özünü əks etdirir - yazılmır. Misallar 1 - کتاب جالب 2 - دفتر کوچک 3 - برگ درخت 4 - گوش خرگوش 5 - راه باکو 2 - İzafət tərkibin birinci - təyin olunan tərəfi a - u saitləri ilə bitərsə həmin sözün sonuna bitişdirici ی samiti artırılır və izafət əlaməti ilə birlikdə ye səsi kimi tələffüz olunur Misallar 6 - دریای خزر 7 - آقای من 8 - ابروی سیاه 9 - بوی خوش 10 - روی میز 11 - هوای خوب 12 - بوی گل @her_gun_farsca https://t.me/her_gun_farsca/167