Hər Gün Farsca

Hər Gün Farsca

6 102

Kanal admini @shahadat_arzusunda

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə 2 - ci dərs ( 1 - ci hissə) İzafət birləşmələri - 1 Azərbaycan dilindəki evin otağı - ağac yarpağı - ağacın yarpağı - mənim atam - Əlinin dəftəri - dənizin havasi və.s kimi təyini söz birləşmələri fars dilində yalnız bir üsulda verilir ki, bu da izafət əlaqəli söz birləşmələrindən ibarətdir. İzafət birləşməsi Azərbaycan dilində olan söz birləşməsindən əsaslı şəkildə fərqlənir. İzafət birləşməsinin tərəfləri Azərbaycan dilindəki təyini söz birləşmələrinin əksinədir, yəni Azərbaycan dilində təyin öndə, təyin olunan isə sonra gəlirsə, fars dilində təyin olunan öndə təyin isə sonra gəlir. Misallar 1 - اتاق خانه 2 - برگ درخت 3 - پدر من 4 - دفتر علی 5 - هوای دریا 6 - خانه بزرگ 7 - صندلی کوچک 8 - روی میز 9 - زیر میز Məlumdur ki, izafət tərkibinin ikinci tərəfi şəxs əvəzlikləri, insan adları, insan məfhumunu bildirən sözlərlə ifadə edilərkən yiyəlik, malikiyyət anlayışı yaranır. Misallar 10 - کتاب من 11 - اسب تو 12 - اتاق علی 13 - کیف دکتر 14 - تاکسی راننده @her_gun_farsca https://t.me/her_gun_farsca/165