Hər Gün Farsca

Hər Gün Farsca

6 102

Kanal admini

@shahadat_arzusundahttps://t.me/her_gun_farsca/171

❤️


❤️
❤️
❤️
❤️
❤️
❤️
❤️
❤️
❤️
❤️
❤️
❤️
❤️
❤️
❤️
❤️

https://t.me/her_gun_farsca/169https://t.me/her_gun_farsca/168

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


2 - ci dərs
( 2 - ci hissə)


İzafət birləşmələri - 2


İzafət birləşməsinin yazılış qaydaları - 1


1 -
İzafət birləşməsinin birinci tərəfi -
təyin olunan samit səslə bitən
sözlərlə ifadə olunarsa, izafət əlaməti olan
kəsrə
əlaməti -ِ yalnız tələffüzdə
e
səsi olaraq özünü əks etdirir -
yazılmır.


Misallar


1 - کتاب جالب

2 - دفتر کوچک

3 - برگ درخت

4 - گوش خرگوش

5 - راه باکو


2 -
İzafət tərkibin birinci -
təyin olunan tərəfi a - u saitləri ilə bitərsə
həmin sözün sonuna bitişdirici ی samiti artırılır və izafət əlaməti ilə birlikdə
ye səsi
kimi tələffüz olunur


Misallar


6 - دریای خزر

7 - آقای من

8 - ابروی سیاه

9 - بوی خوش

10 - روی میز

11 - هوای خوب

12 - بوی گل@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/167https://t.me/her_gun_farsca/166

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


2 - ci dərs
( 1 - ci hissə)


İzafət birləşmələri - 1


Azərbaycan dilindəki
evin otağı - ağac yarpağı - ağacın yarpağı - mənim atam - Əlinin dəftəri - dənizin havasi və.s
kimi təyini söz birləşmələri fars dilində yalnız bir üsulda verilir ki, bu da izafət əlaqəli söz birləşmələrindən ibarətdir. İzafət birləşməsi Azərbaycan dilində olan söz birləşməsindən əsaslı şəkildə fərqlənir. İzafət birləşməsinin tərəfləri Azərbaycan dilindəki təyini söz birləşmələrinin əksinədir, yəni Azərbaycan dilində təyin öndə, təyin olunan isə sonra gəlirsə, fars dilində təyin olunan öndə təyin isə sonra gəlir.


Misallar

1 - اتاق خانه

2 - برگ درخت

3 - پدر من

4 - دفتر علی

5 - هوای دریا

6 - خانه بزرگ

7 - صندلی کوچک

8 - روی میز

9 - زیر میز
Məlumdur ki, izafət tərkibinin ikinci tərəfi şəxs əvəzlikləri, insan adları, insan məfhumunu bildirən sözlərlə ifadə edilərkən yiyəlik, malikiyyət anlayışı yaranır.


Misallar


10 - کتاب من

11 - اسب تو

12 - اتاق علی

13 - کیف دکتر

14 - تاکسی راننده@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/165

....


....
👆

https://t.me/her_gun_farsca/164https://t.me/her_gun_farsca/163

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


1 - ci dərs
( 2 - ci hissə)


Neveşt əfzar - yazı vasitələri


1 - زیر دستی

- zirdəsti

- qovluq planşet - sıxaclı qovluq

2 - گیره

- gire

- sancaq - qısqac

3 - پوشه

- puşe

- qovluq

4 - چسب

- çəsb

- yapışqan

5 - منگنه

- məngəne

- kağıztikən

6 - پرگار

- pərqar

- pərgar - sirkul

7 - پاکت نامه

- pakət name

- zərf - məktub qutusu

8 - تقویم

- təqvim

- kalendar - təqvim

9 - چراغ مطالعه

- çerağe motale'e

- mütaliə lampası

10 - پاک می کند

- pak mi konəd

- silir - təmizləyir

11 - نقاشی می کشد

- nəqqaşi mi keşəd

- rəsm çəkir

12 - می گذارد

- mi qozarəd

- qoyur - yerləşdirir


Oxunmuş sözlər


13 - مداد

- medad

- karandaş

14 - کاغذ

- kağəz

- kağız

15 - ورق

- vərəq

- vərəq

16 - ماشین حساب

- maşın hesab

- kalkulyator - hesablayıcı

17 - کیف

- kif

- çanta

18 - رایانه

- rayane

- kompüter


______________________


۱ - نقاشی می‌کشد ( نقاشی می کند)

- nəqqaşi mi keşəd - nəqqaşi mi konəd@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/162https://t.me/her_gun_farsca/161https://t.me/her_gun_farsca/159https://t.me/her_gun_farsca/158https://t.me/her_gun_farsca/157https://t.me/her_gun_farsca/156

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


1 - ci dərs
(1 - ci hissə)


Neveşt əfzar - yazı vasitələri


1 - خودکار

- xodkar

- qələm

2 - خودنویس

- xodnevis

- avtoqələm

3 - غلط گیر

- ğələtgir

- ağardıcı qələm - ştrix qələmi

5 - دفتر

- dəftər

- dəftər

6 - کاغذ

- kağəz

- kağız

7 - مقوّا

- moqəvva

- karton

8 - تابلو

- tablu

- tablo - lövhə

9 - ماژیک

- majik

- marker

10 - پاک کن

- pak kon

- pozan

11 - مداد تراش

- medad təraş

- karandaş yonan

12 - مدادرنگی

- medad rəngi

- rəngli karandaş

13 - جامدادی

- camedadi

- karandaş qabı

14 - خط کش

- xətkeş

- xətkeş
@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/155https://t.me/her_gun_farsca/154https://t.me/her_gun_farsca/153

Birinci DərsBu dərsdə öyrənirik


Birinci DərsBu dərsdə öyrənirik


Sözlər

https://t.me/her_gun_farsca/152

Bismillahir-rahmənir-rahim


Bismillahir-rahmənir-rahim


İkinci sinif


Əziz dostlar Allahın lütf və mərhəməti ilə İnşaallah ikinci sinifə başlayırıq.


Bundan sonra sözlərin sayı dərsin gedişatına uyğun olacaq@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/151https://t.me/her_gun_farsca/150

123456